בן 60 ? בדוק אם מגיע לך החזר מס!

בן 60 ? בדוק אם מגיע לך החזר מס!

הכנסה מרווחי הון וריביות הינה הכנסה בעלת שיעור מס מקסימלי/מוגבל בהגיע הנישום לגיל 60.

כלומר, רווחי הון וריביות ימוסו עד שיעור המס שנקבע להם  – 15%,20%,25%,30%.

נישום שמלאו לו 60 שנה, זכאי להטבת מס לפי סעיף 121(ב) לפקודה, ההטבה הינה שיעורי מס נמוכים (החל מ- 10%) על הכנסותיו שלא מיגיעה אישית, שלא נקבע לגביהן שיעור מס קבוע או סופי.

בחישוב המס יילקחו בחישוב תחילה במדרגות המס של היחיד הכנסותיו מיגיעה אישית, ורק לאחר מכן הכנסות שלא מיגיעה אישית.

נישום שמלאו לו 60, והכנסותיו השנתיות החייבות במס, מיגיעה אישית, נמוכות מתקרת הכנסה של 75,960 ₪, ניתן יהיה למסות את הכנסותיו מריבית ורווחי הון החל מ- 10%, ובהתחשב בנקודות הזיכוי, ישנו מצב שהנישום לא ישלם מס כלל!

כתבה ליאת ארמי יועצת מס, מתכננת מיסוי פרישה ופנסיה –

מייסדת וראש תחום מיסוי OS EXPERTS