גיל הפרישה לפנסיה

גיל הפרישה לפנסיה בישראל הוא 67 עבור גברים ו-62 עבור נשים. גיל פרישה לפנסיה אינו זהה לגיל פרישת חובה, הגיל שבו המעסיק רשאי לדרוש מהעובד לצאת לגמלאות. גיל פרישת חובה בישראל עומד על 67 לגברים ולנשים. במידה ועובד מבקש להמשיך את עבודתו מעבר לגיל פרישת החובה, על המעביד לשקול זאת באופן פרטני. המעביד מחויב לשקול את הבקשה ולענות בהתאם. גיל הפנסיה המוקדמת בישראל הוא 60 שנה.

פרישה מוקדמת
פרישה מוקדמת מתחילה בגיל 60, החל מגיל זה העובד יכול לצאת לפנסיה מוקדמת ולהתחיל לקבל את הקצבה החודשית. גובה קצבת הפנסיה החודשית במסגרת פרישה מוקדמת, תלויה בזכויות שנצברו במשך השנים בקרן הפנסיה. אם הלקוח מבוטח במסגרת של פנסיה צוברת, עליו לברר מהם הכספים המגיעים לו בקרן הפנסיה, בקופת גמל או בחשבון ביטוח המנהלים.
לפני היציאה לפנסיה מוקדמת יש לברר עם איש מקצוע מוסמך את כל הזכויות המגיעות ללקוח במסגרת החוק. אחד הנושאים המרכזיים ביותר הוא תשלומי המיסים הנדרשים עבור הפנסיה.
עזרה מקצועית על ידי יועץ מומחה לפרישה, היא האופציה המועדפת על מרבית הלקוחות. זהו אחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק העבודה.

פרישה מוקדמת במסגרת פנסיה תקציבית

במסגרת פנסיה תקציבית ניתן לצאת לפרישה מוקדמת לפני גיל הפרישה הרשמי. הפרישה המוקדמת כרוכה בהפחתה של אחוזי הגמלה המשולמת לפורש. עובדים הזכאים לפנסיה תקציבית, עובדים בשירות המדינה, סוהרים, שוטרים, מורים בשירות המדינה ועובדים בתאגידים שהוקמו מכוח חוק, צריכים לקחת בחשבון את כל השיקולים הפיננסיים הנדרשים, לפני יציאה לפרישה מוקדמת. צריך לחשב מראש את גובה הפנסיה בהתאם לפרמטרים הרלוונטיים, פרישה בגלל מצב בריאותי, המשכורת הקובעת לצורך החישוב וכל חישוב אחר כנדרש לצורך הזכאות לגמלה.
בשביל לבצע את החישובים בצורה מדויקת, רבים מהמבוטחים פונים אל איש מקצוע בתחום תכנון הפרישה בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה.