הסתדרות המורים ייעוץ לקראת פרישה

במסגרת יעוץ לקראת פרישה עבור מורים, על ידי יועץ מומחה, נערכת בדיקה מקיפה של כל הזכויות שנצברו במהלך השנים. בדיקה על ידי יועץ מומחה למיסוי ופרישה מקצועי של תלושי השכר, ותק, תגמולים וקרנות השתלמות ופנסיה. הטיפול מתבצע עבור מורים שכבר פרשו ממערכת החינוך, מורים לקראת פרישה ומורים בפועל. היעוץ למורים הוא יעוץ מקצועי המכוון לקהל היעד המתאים, על היועץ להכיר לעומק את מערכת התשלומים של משרד החינוך.

פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת
עובדי הוראה בישראל שייכים לשתי מסגרות פנסיה, פנסיה תקציבית ופנסיה צוברת. פנסיה תקציבית משולמת לעובד על יד המעסיק. עד סוף 2002 גמלאים שהצטרפו למערכת הציבורית היו שייכים למסלול זה. החל משנת 2003 שונה החוק וכעת עובדים חדשים אינם מבוטחים עוד בפנסיה תקציבית אלא בפנסיה צוברת. הפנסיה הצוברת משולמת עבור צבירה של כסף על ידי העמית, האדם המפריש כספים לפנסיה, את התשלום ניתן לבצע באמצעות קרן פנסיה, ביטוח מנהלים או קופות גמל. גובה הפנסיה החודשית שתשולם לעובד בפנסיה צוברת, תלוי בסכומים שנחסכו וברווחים על סכומים אלו במשך השנים. צבירת הכספים לפנסיה צוברת, נעשית על ידי ניכוי של הכסף ממשכורת העובד והפרשה של כסף מצד המעביד.

יעוץ מקצועי למורים לקראת הפנסיה
הנושאים הפנסיוניים סבוכים ומורכבים ודורשים מקצועיות ומומחיות רבה. מורים שאינם בקיאים בכל הפרטים ובכל הסעיפים הנדרשים, יכולים לעשות טעויות שיעלו להם בתשלום ניכר לאחר היציאה לגמלאות.
יעוץ פיננסי על ידי מומחה לפרישה, עבור כל מסלולי הפנסיה של המורים, תקציבית, צוברת ותיקה וצוברת חדשה, הוא הדרך היעילה לצאת לגמלאות בצורה בטוחה.
יועצי פרישה כיום הם אנשי המקצוע המבוקשים ביותר בעולם הביטוחים ובלעדיהם לא ניתן לבצע את העסקה. הם אלו בעלי הידע והניסיון והיכולת לעזור ללקוח לקבל את ההחלטה הנכונה.