צרו קשר

טופס יצירת קשר

  תכנון פרישה - קורס דיגיטלי! בכל זמן ומכל מקום!
  לפרטים
  ההרשמה למחזור יוני 2021 חיפה בעיצומה - מהרו להבטיח את מקומכם!
  לפרטים
  נפתחה ההרשמה לקורס פרישה תל אביב - מחזור יוני 2021, מהרו להירשם!
  לפרטים
  מהרו לשריין את מקומכם לקורס הקרוב - מספר המקומות מוגבל
  לפרטים
  חוזרים, הוראות ביצוע, הנחיות למעסיקים ולמייצגים של רשות המיסים בישראל ורשות שוק ההון

  להסדרה וחקיקה-רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון- לחץ כאן!

  נושא החוזר שנת פרסום קישור לחוזר
  הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור-במשיכת סכומים מקופות גמל לבעלי הכנסות נמוכות 2020 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה 4/2019 - רשות המיסים בנושא הפקדות מעסיק לקופות גמל לקצבה-תיקון 232 לפקודת מס הכנסה 2020 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה 4/2017 - רשות המיסים בנושא יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים-עדכון נוסף 2019 לחץ כאן
  הנחייה מכוח סמכות המנהל להגדלת הפטור למענק פרישה ע"פ סעיף 9(7א)(א) לפקודת מס הכנסה 2018 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מספר 2/2015 רשות המיסים בנושא צבירה עודפת בקופות פנסיה-מענק שנים עודפות ודמי גמולים 2015 לחץ כאן
  נקודות הזיכוי לפי סעיף 40 לפקודת מס הכנסה-משמורת משותפת מלאה של ההורים 2015 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מספר 3/2015 - רשות המיסים בנושא:מיסוי תשלומים המתקבלים בגין פוליסות ביטוח מפני אובדן כושר עבודה-בעקבות תיקון 190 לפקודה. 2015 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מספר 2/2013 - רשות המיסים בנושא תיקון 190 לפקודה-הוראות סעיף 9א למתן פטור על הקצבה המזכה 2013 לחץ כאן
  הוראת ביצוע מס הכנסה מספר 10/2012 - רשות המיסים בישראל הנדון: זכאות לנקודות זיכוי מכוח סעיף 45 לפקודת מס הכנסה 2012 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה 1/2012 - רשות המיסים בנושא: קביעת מועד ניתוק תושבות של תושב ישראל במועד בו הפך תושב חוץ לתושב ישראל 2012 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מספר 3/2011 - רשות המיסים בנושא אופן הטיפול בחרטה מרצף קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה 2011 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מספר 6/2011 - רשות המיסים בנושא העברת עובדים ממעסיק למעסיק ו/או העברת הבעלות על קופת הגמל 2011 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מספר 10/2011 - רשות המיסים בנושא הכנסות מעבודה ו/או מענקי פרישה/מוות המתקבלות לאחר אריכות ימים 2011 לחץ כאן
  תיקון חוזר מס הכנסה מס׳ 4/2011 - רשות המיסים בנושא:תיקון 173 לפקודת מס הכנסה 2011 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מס׳ 04/2011 - רשות המיסים בנושא: תיקון 173 לפקודת מס הכנסה 2011 לחץ כאן
  בקשה להחזר מס עקב פטור לנכה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה 7/2020 2010 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מס׳02/2008 - רשות המיסים. הנדון: תכנוני מס החייבים בדיווח 2008 לחץ כאן
  חוזר מס הכנסה מס׳ 21/200 - מקצועית/משפטית בנושא זכאות לפטור על מענקי פרישה-סעיף 9(7א)לפקודה 2004 לחץ כאן
  כללים לפריסת סכום מענק עקב פרישה החייב במס או סכום חייב במס שהתקבל עקב היוון קצבה 1978 לחץ כאן
  זכאות לפטור בהתאם לסעיף 9א לפקודה על קצבאות המשולמות לגמלאי צה״ל-הנחיות לפעולה 2020 לחץ כאן