טיפול בכספי פיצויים לאחר סיום העבודה

לאחר סיום העבודה יש בידיו של העובד מספר אופציות לטיפול בכספי הפיצויים. פיצויי פיטורין קיימים לשם מתן עזרה לעובדים שפוטרו מעבודתם וזקוקים למרווח נשימה, בשביל לעמוד שוב על הרגליים. הפיצויים משולמים ברוב המקרים בעקבות פיטורים על ידי המעסיק אבל במקרים מסוימים גם פיטורין יזכו אתכם בפיצויי פיטורין.

הפקדת כספי פיצויים

בשנת 2008 נחקק חוק שמחייב את המעסיקים להפריש מדי חודש בחודשו חלק מפיצויי הפיטורין אל חובת ביטוח הפנסיוני של העובד. בהתאם להסכם עם העובדים, המעביד יכול להפקיד את מלוא כספי הפיצויים או חלק מהם לביטוח הפנסיוני או לקופת גמל. ההפקדה המתבצעת לביטוח הפנסיוני או לקופת הגמל מדי חודש, באה במקום תשלום פיצויי פיטורין במסגרת ההעסקה. במידה ורק חלק מהכספים הופקדו בסיום ההעסקה העובד זכאי לקבל חלק יחסי מהסכום שלא הופקד. המעביד והעובד יכולים במסגרת ההסכם בניהם, להחליט מהי האופציה הטובה ביותר.
מענק פרישה מעבודה
פיצוי עבור פיטורין ניתן לעתים כחלק ממענק פרישה מעבודה. בהתאם להסכם בין העובד למעביד, מענק פרישה הוא סכום חד פעמי שמשולם לעובד עקב סיום העבודה. מענק פרישה מעבודה משולם במקרה של פיטורים, התפטרות או פרישה לגמלאות.
במסגרת החוק אין חובה על המעביד לשלם מענק פרישה לעובד. המענק עצמו במידה והוא משולם לעובד במסגרת ההסכם עם המעביד, עשוי להיות פטור ממס הכנסה.

ייעוץ מקצועי לפני פרישה

בכל מקרה נתון, אנחנו ממליצים ללקוח לבדוק היטב את הזכויות שלו ואת ההטבות המגיעות לו במסגרת החוק. לפני חתימה על הסכם עם המעביד בנוגע לפיצויים או בכל דילמה בנוגע לפטור ממס הכנסה, עדיף להתייעץ עם איש מקצוע בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה.
אנשי המקצוע המוסמכים לטפל בתחום הם יועצי פרישה. יועץ פרישה הוא סוכן ביטוח, יועץ פנסיוני, רו"ח או יועץ מס שהוסיף אל העסק שלו התמחות במיסוי פרישה.
המכללה שלנו מכשירה אנשי מקצוע בתחום הפיננסי כיועצי פרישה. זהו אחד המקצועות המבוקשים ביותר כיום בשוק העבודה.