צרו קשר

טופס יצירת קשר

  תכנון פרישה - קורס דיגיטלי! בכל זמן ומכל מקום!
  לפרטים
  ההרשמה למחזור יוני 2021 חיפה בעיצומה - מהרו להבטיח את מקומכם!
  לפרטים
  נפתחה ההרשמה לקורס פרישה תל אביב - מחזור יוני 2021, מהרו להירשם!
  לפרטים
  מהרו לשריין את מקומכם לקורס הקרוב - מספר המקומות מוגבל
  לפרטים
  טפסים רשות המיסים

  טפסים שימושיים למתכנן הפרישה

  טפסים רשות המיסים טופס מקוון הורד
  טופס 161 - הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד טופס מקוון להורדה
  טופס 161א - הודעת עובד עקב פרישה מעבודה טופס מקוון להורדה
  טופס 161ב - הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות טופס מקוון להורדה
  טופס 161ג - הודעת על חזרה מרצף פיצויים/קיצבה טופס מקוון להורדה
  טופס 161ד - בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף 9א לפקודה טופס מקוון להורדה
  טופס 161ח - בקשה לקבלת ״הפטור הנוסף״ בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה למי שהגיע לגיל פרישה לאחר יום התחילה - 1.1.12 להורדה
  טופס 161י - בקשה לקבלת ״הפטור הנוסף״ בחישוב ניכוי המס מהקצבה המזכה למי שהגיע לגיל פרישה לפני יום התחילה - 1.1.12 להורדה
  טופס 116 - בקשה להקלה ולתאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה או על ידי מייצג טופס מקוון להורדה
  טופס 116ג - בקשה לפריסה על-פי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה טופס מקוון להורדה
  טופס 159 - בקשת עמית לפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס טופס מקוון להורדה
  טופס 159א - בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס טופס מקוון להורדה
  טופס 417 - בקשת מעסיק למשיכת סכום העודף בקופה מרכזית לפיצויים טופס מקוון להורדה
  טופס ייצוג - בקשה לרישום ייצוג ראשי/מתן ייפוי כוח טופס מקוון להורדה
  ייצוג נוסף - בקשה לרישום ייצוג נוסף/מתן ייפוי כוח טופס מקוון להורדה
  טופס 1301- דין וחשבון על ההכנסות בארץ ובחו"ל 2019 + נספחים לדו״ח להורדה
  טופס 135-דין וחשבון שנתי מקוצר לשנת המס 2019 להורדה
  טופס 119-בקשה להקלה במס ליחיד הזכאי לתואר אקדמי/תעודת מקצוע להורדה
  טופס 1312 א-אישור תושבות להורדה
  טופס 127-תעודה רפואית להורדה
  נספח 116 ב- בקשה לניכוי מס הכנסה מוקטן מריבית להורדה
  טופס 116 ד׳ טופס מקוון
  טופס 101 להורדה
  טופס 4440 להורדה
  תאום מס ביטוח לאומי- הצהרת עובד או מקבל פנסיה למעסיק משני או למשלם הפנסיה על הכנסתו אצל המעסיק העיקרי הנמוכה מ- %60 מהשכר הממוצע להורדה
  טופס 135 לשנת 2018 להורדה
  טופס 135 לשנת 2017 להורדה
  טופס 135 לשנת 2016 להורדה
  טופס 135 לשנת 2015 להורדה
  טופס 1301-דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו״ל 2018 + נספחים לדו״ח להורדה
  טופס 1301-דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו״ל 2012-2017 + נספחים לדו״ח להורדה
  טופס 101ג למילוי ע״י גמלאי/ת להורדה