משיכת כספי תגמולים מקופת גמל בפטור

משיכת כספי תגמולים מקופת גמל בפטור בשל נכות שלו או של קרובו!

סעיף 34 ו-38 בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור וניהול קופות גמל) קובעות כי ניתן למשוך כספי תגמולים מקופת גמל בפטור ממס בשל נכות של העמית או קרובו בתנאים מסוימים.

הנכות הנדרשת לצורך הפטור הינה נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות.

והכל בתנאי שאירוע הנכות קרה לאחר פתיחת קופת הגמל לראשונה (תאריך הותק).

בסעיף מצוין "נכות שלו או של קרובו", מיהו קרובו ?

בן זוג, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן הזוג, ובן זוג של כל אחד מאלה.

כלומר, אם הנכה הוא בן הזוג של נכד – הוא יכנס להגדרת "קרובו", אך אם מדובר בהורה של בן הזוג – לא ניתן לקבל את ההטבה.

 

הפנייה מוגשת לחוליה 17 בפקיד השומה לפי מגוריו של הנישום או לפי כתובת העסק (מי שחייב בהגשת דוח יבדוק מול המייצג היכן מנוהל התיק).

 

המסמכים הנדרשים לבקשה:

  1. טופס 159 – בקשת העמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס.
  2. אישור יתרות עדכני ומפורט מהקופה הכולל תאריך פתיחת קופה ומס' תיק ניכויים.
  3. פרוטוקול מביטוח לאומי המאשר את הנכות או אישור מס הכנסה על נכות לצורך הטבות מס.

מי שלא עומד בתנאים למשיכת כספי תגמולים בפטור ממס ימוסה כמשיכה שלא כדין לפי

35% מס סופי או שיעור המס השולי – לפי הגבוה.

 

כתבה ליאת ארמי יועצת מס, מתכננת מיסוי פרישה ופנסיה

מייסדת וראש תחום מיסוי OS EXPERTS.