נכות תפקודית

נכות תפקודית באה לקבוע באיזו מידה נכותו של העובד משפיעה על יכולת הפרנסה שלו. נכות תפקודית אינה זהה לנכות רפואית. קביעת אחוזי נכות רפואית נקבעת בוועדה של המוסד לביטוח לאומי. בוועדה של המוסד לביטוח לאומי מעריכים את שיעור הנכות הרפואית לפי חומרת הבעיה. האבחון אינו מזכה את העובד בקצבה, אך הוא תנאי ראשוני לשם קבלת הקצבה בעתיד. הנכות התפקודית נקבעת בהתאם למידת המסוגלות של העובד. היא בוחנת את דרגת כושר ההשתכרות ומבטאת את מידת היכולת של העובד לפרנס את עצמו. דרגת אי הכושר להשתכר נעה בין כלל לא, במידה חלקית או במידה מלאה.

במוסד לביטוח לאומי לא מבחינים בין מקצועות שונים. הגדרת עבודה סבירה חלה על כלל המקצועות ללא כל הבחנה. טבח או מנהל ומומחה לאווירונאוטיקה, כולם נבחנים באופן זהה בנוגע ליכולתם להשתלב במעגל העבודה. בשוק הביטוחים הפרטיים המצב שונה לחלוטין. שם יש הגדרה של התפקיד ומקצועו של האדם נלקח בחשבון. במידה ויש לכם הגדרת תפקיד בפוליסת הביטוח הפרטית שלכם, הוועדה תדון באופן פרטני בסיבה להפסקת עבודה הקשורה למקצוע הנתון.

כיצד נקבעת נכות תפקודית

הנכות נקבעת על דרך השלילה. בוועדה הרפואית בודקים אילו פעולות העובד לא מסוגל לבצע. רמת המוגבלות של העובד נקבעת על ידי מבחן הישגים. הוועדה בודקת האם הוא יכול להרים משאות כבדים, האם הוא יכול להתכופף ומהי מידת הריכוז שלו. כל הפרמטרים הנדרשים לעבודה נבדקים לעומק בשביל להגיע אל ההבחנה המתאימה.
חשוב להבין שהנכות הרפואית יכול להיות בשיעור מסוים שאינו זהה לנכות התפקודית. לדוגמא גם במקרה של נכות רפואית של 40% הנכות התפקודית יכולה להיות נמוכה יותר והיא מתייחסת באופן בלעדי לאובדן כושר העבודה.