פטור ממס על קצבה מזכה

קצבה מזכה היא קצבה המשולמת לעובד מאת המעביד או באמצעות קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. הקצבה כוללת גם מקרים של אובדן כושר עבודה. הקצבה אינה כוללת קצבת שאירים אך היא כוללת קצבת זקנה. הקצבה המזכה מוגבלת בתקרה מסוימת המתעדכנת כל שנה. ההקלות עבור מיסוי ניתנות לאדם שהגיע לגיל פרישה או למי שפרש בשל נכות צמיתה בשיעור של 75% לפחות. לשם קבלת הקצבה המזכה יש למלא טופס 161 למס הכנסה.
ניתן לקבל פטור ממס על קצבה מזכה. הפטור עומד בשנת המס של 2021 על 4,399 ש"ח. הפטור ממס הוא פטור קבוע שאינו תלוי בגובה הקצבה לה אתם זכאים. האחוז על הפטור נקבע בהתאם לשני פרמטרים. פטור של 35% מתקרת הקצבה אם לא משכתם את כספי הפיצויים הפטורים ממס במהלך 32 שנות עבודה. פטור נוסף עומד על שיעור של 32% פטור זה אינו תלוי במשיכת כספי הפיצויים.
יש להבחין בין קצבה מזכה לבין קצבה מוכרת. קצבה מוכרת הנובעת מתשלומים שהופקדו אל קופות הגמל או קרן פנסיה וביטוח מנהלים, פטורה ממס לחלוטין.

ייעוץ על ידי מומחה לפרישה

רבים מהמבוטחים, מעדיפים לבצע את כל החישובים הנדרשים עבור כספי הפנסיה והקצבאות, על יד יועץ מומחה למיסוי ופרישה. הידע הנדרש כיום בנושא הוא עצום וחבל לבצע מהלכים לא נכונים שיכולים להוביל להפסדים ניכרים בתשלומים החודשיים.
יועץ מומחה לפרישה הוא איש מקצוע מנוסה, המבצע עבור הלקוח את התחשיב המדויק ביותר, תוך שמירה על כל הזכויות של הפורש במסגרת ההסכם עם הקופות השונות ועם המעביד. יועצים מומחים לפרישה הם חוד החנית היום בעולם הביטוחים וזהו אחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק העבודה.