פרישה מוקדמת

פרישה מוקדמת עבור עובדים המבוטחים בביטוח פנסיוני אפשרית בגיל 60. גיל הפרישה כיום הוא 67 עבור גברים ו-65 עבור נשים, אך בתנאים מסוימים ניתן לפרוש לפנסיה בגיל מוקדם יותר. פרישה בגיל 60 עשויה להקטין את גובה הפנסיה ויש לקחת זאת בחשבון כאשר מתכננים לעזוב את העבודה.
ישנם מקרים של מבוטחים בפנסיה תקציבית שבהם ניתן לפרוש בגיל מוקדם יותר מגיל 60. הזכאים לפנסיה תקציבית הן עובדי מדינה, שוטרים וסוהרים, הסתדרות המורים בשירות המדינה ועובדים בתאגידים שהתנאים שלהם הושוו לתנאי עובדי מדינה.

כאשר יוצאים לפנסיה יש לתכנן בצורה מדויקת את התהליך, לערוך תכנון פיננסי מתאים כולל חישוב של תשלומי המיסים. צריך לחשב את המיסים הנדרשים עבור הפנסיה המוקדמת, הקצבה החודשית אינה פטורה ממס והיא רשומה כהכנסה חייבת ובמקרים מסוימים יש לבצע תיאום מס כנדרש.
חישוב פיננסי על ידי איש מקצוע לתכנון התהליך הוא הכרחי, במיוחד אם רוצים לצאת לפרישה מדומה, שילוב של המשך העסקה וקבלת קצבה. פרישה מדומה דורשת תיאום בין מקום העבודה לבין תשלומי הפנסיה הנכנסים, כולל הביטוחים הנדרשים, ביטוח בריאות וביטוח לאומי.
תשלומי הפרישה בגיל מוקדם חייבים בדמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בשיעור נמוך רק במעט מהשיעור המשולם עבור משכורת רגילה.

עזרה מקצועית לפני יציאה לפנסיה מוקדמת
לפני גיל הפרישה לפנסיה מוקדמת בין אם היא נעשית ביוזמת העובד או בין אם היא ביוזמת המעביד, יש לבצע תחשיב של כל תזרים המזומנים שאמור להיכנס במהלך הפנסיה. יש לבדוק לעומק את כל האופציות העומדות על הפרק ולראות שלא מפסידים שום דבר בעסקה.
ישנן שאלות רבות שרק לאיש מקצוע יש את היכולת לענות עליהם כהלכה. במקרים רבים עדיף להתייעץ עם יועץ פנסיוני מומחה לפרישה. יועץ מומחה לפרישה הוא אחד המקצועות המבוקשים ביותר בשוק העבודה. בלעדי יועץ מומחה לפרישה הלקוח יכול להפסיד כספים ניכרים בגלל חוסר מידע.