קביעת אחוזי נכות

קביעת אחוזי הנכות הרפואית מתבצעת על ידי רשימת מבחנים רפואיים, בהתאם לתקנות הביטוח הלאומי. בהתאם לכללים של ביטוח לאומי יש ארבע דרגות שונות של נכות. הדרגות השונות הן, 60%, 65%, 74% או 100%. עבור כל אחת מדרגות הנכות השונות משולמת קצבת נכות מתאימה.
בוועדה של ביטוח לאומי, יושבים רופאים מומחים הקובעים את אחוז הנכות הרפואית ואת דרגת אי הכושר של העובד. בהתאם לספר המבחנים של ביטוח לאומי, בודקים הרופאים המומחים את כל הליקויים הרפואיים. הבדיקה מתבצעת בהתאם לחלוקה לסעיפים ועם אחוזי לקות שונים בהתאם לכל אחוז נכות.
נכות רפואית מזכה בהטבות שאינן בהכרח חלק מקצבת נכות. בהתאם לאחוזי הנכות השונים מפורטות הזכויות הניתנות עבור כל דרגת נכות. לדוגמא במקרה של לפחות 40% העובד זכאי להנחה בעמלות הבנקים.
כיום מבוטחים רבים מעדיפים להתייעץ עם מומחה לעניין לפני הבדיקה המכריעה של ביטוח לאומי.

נכות רפואית ואובדן כושר עבודה

חשוב מאוד להבחין בין אחוזי הנכות הרפואית לבין אובדן כושר עבודה. בדיקת כושר עבודה מתבצעת לאחר הבדיקה של ביטוח לאומי ותוצאותיה הן המכריעות בנוגע להמשך העבודה. עובד יכול לקבל אחוזים גבוהים של נכות רפואית אך ללא אובדן כושר העבודה.
במקרים מסוימים מדובר בחוסר יכולת להמשיך במקצוע שאליו הוכשר העובד. לדוגמא, עובד טכני המפעיל מכונות שנפצע במהלך העבודה ואינו יכול להמשיך לעבוד כרגיל, יכול לבצע עבודות אחרות כנדרש. במקרים רבים מדובר באובדן כושר עבודה מוחלט.
אחד הדברים המשמעותיים ביותר עבור מבוטחים, לשם שמירה על הזכויות שלהם במקרה של חוסר תפקוד, הוא ביטוח נכות במסגרת הביטוח הפנסיוני. ביטוח אובדן כושר עבודה כרכיב משמעותי מהפנסיה, מבטיח עבור המבוטח קצבה חודשית שתאפשר לו במקרה של תאונה או מחלה לחיות בכבוד.