קבלת קצבת זקנה מבחן הכנסות

קבלת קצבת זקנה מביטוח לאומי, במסגרת ביטוח אזרח ותיק, נועדה להבטיח עבור כל תושב הכנסה חודשית קבועה לעת זקנה. במסגרת הביטוח הסוציאלי של הביטוח הלאומי, כל תושב ישראל, אדם שנולד בישראל או שעלה לישראל לראשונה לפני גיל 60-62, זכאי לקצבת זקנה במידה והוא עונה על תנאי הזכאות. עבור אנשים שעלו לארץ לאחר הגיל המתאים לקבלת הקצבה המזכה, תשולם להם גמלת אזרח ותיק מיוחדת כל זאת בתנאי זכאות מסוימים.
אחד התנאים הנדרשים עבור קבלת קצבת הזקנה הוא מבחן הכנסות. מגיל הפרישה עד גיל הזכאות העובד צריך להוכיח שההכנסות שלו מעבודה או לא מעבודה, לא כולל הכנסות של בן או בת הזוג, אינן גבוהות מדי עבור קבלת הקצבה. באתר של ביטוח לאומי יש מחשבון שעוזר לחשב את ההכנסה.
בגיל הזכאות, הגיל שבו העובדים זכאים לקבלת אזרח ותיק ללא קשר להכנסות, גיל 70 עבור גברים וגיל 65-70 עבור נשים בהתאם לשנת הלידה, הפורשים זכאים לקצבה ללא מבחן הכנסה.

גיל הפרישה וגיל הזכאות

אחד הדברים המשמעותיים ביותר לשם קבלת קצבת זקנה קשור להבחנה בין גיל הפרישה לגיל הזכאות. גיל הפרישה בישראל עומד על 67 לגברים ו-65 לנשים. גיל הזכאות לגברים עומד על 70 ועבור נשים הוא נע בין 65-70 בהתאם לשנת הלידה.
בשנות הפער בין גיל הפרישה לגיל הזכאות, העובדים נדרשים להוכיח שהכנסותיכם אינן גבוהות מדי לשם קבלת קצבת זקנה. לאחר גיל הזכאות וקבלת אזרח ותיק הפורשים זכאים לקצבת זקנה ללא קשר להכנסה.
לצורך חישוב מבחן ההכנסות הנדרש בין גיל הפרישה לגיל הזכאות חשוב לדעת אילו הכנסות מחושבות עבור הקצבה. לדוגמא קצבאות פנסיה, ביטוחי מנהלים וקרנת פנסיה כולל רנטות מגרמניה אינן נחשבות כהכנסה לצורך חישוב הקצבה.
לפני קבלת החלטה נכונה, רבים מעדיפים להתייעץ עם מומחה למיסוי ופרישה, בשביל לקבל את ההחלטה המתאימה. מומחה לפרישה מחשב בדיוק את ההכנסות ואת התשלום המגיע לעובד במסגרת קצבת הזקנה.