קרנות פרנסיה חדשות איחוד חשבונות

בעולם של ימינו אנשים כבר לא עובדים באותו מקום עבודה כל החיים. לפני דור או שניים, אנשים רבים התחילו לעבוד בתחילת שנות העשרים לחייהם וסיימו באותו מקום עבודה בגיל הפרישה. כיום אדם ממוצע, עובר כמה מקומות עבודה בתווך זמן של כמה עשרות שנים. בזמן המעבר ממקום למקום, כספי הפנסיה מפוזרים בין מספר קרנות פנסיה שונות. במקרים רבים יש לעובדים שתי קרנות פנסיה או יותר, הקרן הפעילה שאליה נכנסים הכספים באופן שוטף וקרן נוספת או כמה קרנות נוספות בה העמית אינו פעיל. עבור קרנות לא פעילות שנגבו בהן כספים בעבר, הלקוחות משלמים עמלות על הניהול.
בשביל למנוע את המצב שהכספים של הלקוחות מפוזרים בין קרנות פנסיה שונות, בשביל לרכז את כל הכספים תחת קורת גג אחת, אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר התחיל במהלך של איחוד קרנות פנסיה כהכנה לפרישה לפנסיה.

יתרונות מרכזיים של איחוד קרנות פנסיה

איחוד קרנות פנסיה מפשט עבור הפורשים את תמונת המצב הפנסיונית ומאפשר ללקוח לקבל תמונה טובה יותר של הכספים שהופקדו במהלך השנים. האיחוד מאפשר לעמית להגדיל את כוח המיקוח לשם שיפור עמדות בתנאי החסכון הפנסיוני.
במהלך התהליך כל כספי הפנסיה שהופקדו בקרנות שונות, יאוחדו תחת קרן פנסיה אחת שתנהל את כל הכספים. הכספים יועברו לקרן הפנסיה הפעילה והנוכחית. לאיחוד קרנות הפנסיה יתרונות מרכזיים שהבולטים שבהם הם:
– ביטול התשלום המיותר על עמלות לקרנות פנסיה לא פעילות.
– שיפור של יכולות המיקוח שלכם על דמי הניהול.
– קבלת פנסיה מסודרת ממקום אחד.
בהתאם לחוק משנת 2017 כל הצטרפות לקרן פנסיה חדשה, הקרן שאליה הצטרף המבוטח פועלת באופן אוטומטי בשביל לאחד את כל כספי הפנסיה תחת קורת גג אחת.