תכנון פרישה לפנסיה

תכנון פרישה לפנסיה דורש ידע נרחב בשביל להגיע להחלטות הנכונות. פרישה לפנסיה לאחר שנים של עבודה, צריכה להתבצע בצורה מדויקת, בשביל לשמור על כל הזכויות המגיעות לעובד ולהבטיח עבורו שכל התנאים המסוכמים עם המעביד מעוגנים בחוק.
ראשית, צריך לאסוף את כל הנתונים הנדרשים והעדכניים ביותר בנוגע לכספים ולזכויות שנצברו במהלך השנים. יש לאסוף את הנתונים מכל מקומות העבודה, כולל כל המסמכים הרלוונטיים לתהליך הפרישה.
לפני פרישה יש לאסוף את כל הנתונים מקופות הגמל השונות וקרנות השתלמות. לפני גיל הפרישה לפנסיה יש לבדוק לעומק את כל פוליסות הביטוח שברשות המבוטח, ביטוחי מנהלים, פוליסות ביטוח פרטיות וכל פוליסה אחרת כנדרש, חשוב ביותר לבדוק את היתרה העדכנית ואת התנאים למשיכה. קרן הפנסיה מכילה את כל פירוט הזכויות המגיעות לפורש כחוק, יש לבדוק את היתרה של קרנות הפנסיה ואת פירוט הזכויות העדכניות.
נושא נוסף חשוב ביותר בנוגע לפרישה קשור למיסוי מענקי הפרישה, הפנסיה וכספי הפיצויים. במידה והפורש אינו מומחה בתחום הוא יכול להפסיד המון כסף על תשלומי מיסים שאינם הכרחיים. בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה, אנחנו ממליצים לפורשים להתייעץ עם מומחה לפרישה. מומחה פרישה עוזר לעובד לנהל בצורה מדויקת את הכספים שברשותו ואת המיסים שעליו לשלם למדינה.

מומחים לפרישה

אנשי מקצוע בתחום הפיננסי, המתמחים בפרישה, עוזרים לפורשים לתכנן בצורה מדויקת את ניהול הכספים כולל תשלומי המיסים הנדרשים. יועץ פרישה יכול עוזר לעובד לחתום על הסכם פרישה מתאים עבורו, הסכם שמגן על כל הזכויות המגיעות לו בעקבות עזיבת מקום עבודה או יציאה לפנסיה.
מומחה בפרישה, מנהל עבור הפורש את כל ענייני המיסוי הנדרשים, כולל בחירת מסלול הפנסיה האופטימאלי מקרן פנסיה או מפוליסות ביטוח מנהלים או פוליסות פרטיות.
במהלך השנים נצבר הרבה כסף בקופות גמל ובקרנות השתלמות ובאמצעות תכנון נכון ניתן להשתמש בכספים בתבונה. אחת הדרכים לצאת כיום לפנסיה בכבוד היא יצירת מקורות הכנסה חודשית בזמן הפנסיה. באמצעות יועץ לפרישה העובד יכול לפרוש בכבוד ולאפשר לעצמו להגדיל את מקורות ההכנסה. תכנון פרישה הוא אחד המקצועות המבוקשים כיום בשוק העבודה.