תכנית חסכון באמצעות קופת גמל

קופת גמל היא תכנית חסכון שאליה מופרשים כספי הפנסיה מדי חודש בחודשו על ידי המעסיק. תכנית החסכון היא לטווח ארוך או בינוני. במידה והעובדים זכאים להפרשות לקופת גמל על ידי הארגון או החברה בה הם מועסקים, המעביד חייב להעביר את הכסף בזמן. עיכוב כספים לקופות הגמל עשוי להיות מחויב בקנס על הלנת שכר או במקרים מסוימים אף במאסר. אחד מאפיקי החסכון בקופת גמל הוא קופה להשקעה, ממנה ניתן למשוך את הכספים בכל עת.
במסגרת ההפקדות לפנסיה, קופות הגמל הן אחת האופציות המועדפות. קופות גמל הם שם כולל למגוון רחב של אפיקי חסכון פנסיוני. בין המוצרים השונים לחסכון ניתן למנות, קרן השתלמות, קופת גמל לתמלוגים, פיצויים ואופציות אחרות נוספות.

קופת גמל לתמלוגים

העמית המפקיד את הכסף עבור קופת גמל לתמלוגים יכול להיות עצמאי או שכיר. התשלומים עבור הקופה יכולים להיות על ידי המעסיק או עלי ידי הפקדה ישירה של העצמאי לקופה. עבור שימוש בקופות גמל ניתן לקבל זיכוי וניכוי במס בעקבות התמריצים שניתנים למשתמשים בקופה על ידי המדינה.
במידה והעמית שכיר ההפקדות מתחלקות בינו לבין המעסיק. בהתאם לחוק, המעביד מחויב להפקיד 6.5% על חשבונו כתגמולים, 6% מהשכר של העובד ועוד 6% כרכיב פיצויים. את הסכומים האלו ניתן להרחיב בהתאם להסכם בין העמית למעסיק.
קופת גמל לתמלוגים היא אחת מהאופציות עבור ההפרשות לפנסיה אך ישנן אופציות אחרות להפקדה, ביטוח מנהלים או נתיב קרן פנסיה.
בכל מקרה שבו הפורשים מתלבטים מהי האופציה המתאימה עבורם, מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מומחה לעניין. רבים מהפורשים בוחרים להתייעץ עם יועץ מס, רו״ח, סוכן ביטוח או יועץ פנסיוני מומחה לפרישה בשביל לקבל את ההחלטה הנכונה.