חובת ביטוח פנסיוני

במדינת ישראל כל עובד שמלאו לו 21 שנה או כל עובדת שמלאו לה 20 שנה זכאים להפרשות לצורך ביטוח פנסיוני. ביטוח פנסיוני יכול להתבצע במסגרת קרן פנסיה, קופות גמל ופנסיה או ביטוח מנהלים. החל מינואר 2017 שיעור ההפקדות עבור ביטוח פנסיוני מהמשכורת הוא 18.5%, 12.5% על חשבון המעביד והיתר על חשבון העובד. שיעורי ההפרשות תקפים לגבי כל העובדים למעט עובדים בשירות המדינה ועובדים שחל עליהם הסדר מיטיב. עובדים אלו זכאים לשיעורי הפרשות גבוהים יותר. המעסיק מחויב להפריש את הכספים לפנסיה מדי חודש בחודשו, במידה והמעסיק מפר את התחייבויותיו, העובד יכול להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. בנוסף להפרשות לביטוח פנסיוני המעביד חייב להפריש כספים עבור פיצויי פיטורין. כל ההפרשות הנדרשות עבור פנסיה ועבור פיטורין הן חובה של המעביד ובשום צורה העובד לא מוסמך לוותר עליהם.

חובת ביטוח פנסיוני

קרן פנסיה ביטוח מנהלים וקופת גמל

הפרשות לצורך ביטוח פנסיוני מתבצעות באמצעות שלושה ערוצים. קרן פנסיה, ביטוח מנהלים וקופת גמל. במסגרת קרנות הפנסיה השונות, מוצעות לעובד מסלולים מובנים של חסכון פנסיוני. העובד יכול לבחור מבין המסלולים המוצעים עבורו. ניתן להוסיף לביטוחים השונים, ביטוח למקרה של מוות וביטוחים נוספים כגון נכות ואובדן כושר העבודה. כל קרנות הפנסיה השונות גובות דמי ניהול וחשוב מאוד להשוות בין הקרנות לפני כל החלטה.
ביטוח מנהלים הוא אופציה נוספת של הפרשות לפנסיה, במסגרתו מבטיח לעצמו העובד תשלום חודשי לאחר היציאה לגמלאות. הביטוח הוא בעצם חוזה בין חברת הביטוח למבוטח הכולל בין היתר גם ביטוח חיים. ניתן להוסיף לביטוח המנהלים ביטוח אובדן כושר עבודה. האופציה השלישית היא קופת גמל, תכנית חיסכון לתווך ארוך או בינוני. הקופה מיועדת לצורך משיכת כספים בעתיד.