מענק מוות – בעת פטירת עובד

מענק מוות – מענק המתקבל בעקבות פטירת עובד

פטירת עובד בזמן היותו שכיר נחשבת לעזיבת עבודה, המעסיק מוציא טופס 161 עם פירוט כל מענקי הפרישה להם זכאים השארים, מענקי פרישה אילו נקראים "מענק מוות".

חישוב הפטור על מענק המוות גדול פי 2 מתקרת הפטור בעזיבת עבודה רגילה, תקרה של 24,840 ₪ במקום 12,420 ₪ לכל שנת וותק.

חישוב הפטור להלן חישוב הפטור למענק מוות:

  1. תקרה 24,840 ₪ או פעמיים ה"שכר האחרון" – לפי הנמוך
  2. תוצאה בשלב 1 כפול שנות עבודה של הנפטר.

(שכר אחרון – משכורת למעט שווי רכב והחזר הוצאות)

המענק העודף, מעל תקרת הפטור, יחולק בין השארים לפי חלקם היחסי וימוסה לפי שיעור המס  החל על כל אחד מהשארים בנפרד. מענק מוות נכנס להגדרת הכנסה מיגיעה אישית, ולכן המיסוי מתחיל החל מ- 10%, כאשר שיעור המס המקסימלי הינו 40%, השארים יכולים לנצל כנגד הכנסה זו את הפטור לעיוור ונכה לפי סעיף 9(5), נקודות זיכוי וזיכויים אחרים.

אפשרות מיסוי נוספת , הינה מיסוי לפי הנפטר.

בחירה באפשרות זו הופכת את הפטירה לעזיבת עבודה רגילה, כלומר, יינתן פטור רגיל לפי סעיף 9(7א) לפי החישוב שלהלן:

  1. תקרה 12,420 ₪ או "שכר האחרון" – לפי הנמוך
  2. תוצאה בשלב 1 כפול שנות עבודה.

המענק החייב במס יימוסה לפי שיעור המס השולי של הנפטר עד מקסימום שיעור מס של 40% , ניתן לפרוס את המענק אחורה עד 6 שנים המסתיימות בשנת הפטירה. וכנגד הכנסה זו ניתן להחיל את סעיף 9(5) – פטור לעיוור ונכה שהיה לנפטר בשנות הפריסה.

להלן טבלה לסיכום אפשרויות המיסוי:

מיסוי לפי השארים מיסוי לפי הנפטר
1.      פטור כפול לפי סעיף 9(7א)(ב).

2.      הכנסה מיגיעה אישית

3.      יחולק לשארים לפי חלקם היחסי, כל אחד מהם יחויב במס לפי שיעור המס השולי שלו.

4.      שיעור המס המקסימלי הינו 40% לפי סעיף 125א לפקודת מס הכנסה.

5.      השארים יכולים לנצל כנגד הכנסה זו את הפטור לעיוור ונכה לפי סעיף 9(5), נקודות זיכוי וזיכויים אחרים.

1.      פטור רגיל לפי סעיף 9(7א)(א).

הכנסה מיגיעה אישית.

6.      מיסוי לפי שיעורי המס של הנפטר  עד 40% לפי סעיף 125א לפקודת מס הכנסה.

7.      ניתן לפרוס את המענק החייב במס פריסה אחורה לפי סעיף 8(ג) לפקודת מס הכנסה.

8.      ניתן לנצל פטור ממס לעיוור ונכה של הנפטר לפי סעיף 9(5) לפקודה.

 

כתבה ליאת ארמי יועצת מס, מתכננת מיסוי פרישה ופנסיה –

מייסדת וראש תחום מיסוי OS EXPERTS.