פריסת מענק פרישה

פריסת מענק פרישה

בפרישת העובד ממקום עבודה עומדות בפניו מספר אפשרויות מיסוי, אחת מהן היא פריסת מענק פרישה חייב במס. האפשרות נבדקת לאחר שהפורש מוודא שניצל את הפטור המקסימלי על מענקי הפרישה, ישנם מצבים בהם הפורש מוותר על הפטור למענק הפרישה לטובת הגדלת הפטור על הפנסיה המתקבל בגיל פרישה.

ברירת המחדל במיסוי מענק פרישה חייב הינה מיסוי לפי שיעור המס השולי החל על הפורש בשנת עזיבת העבודה, פריסת מענק חייב מאפשרת שימוש בשיעורי מס שוליים הקיימים בשנים אחרות, בשנים אחורה או קדימה – לפי בחירת הפורש, אך לא מעבר ל-6 שנות פריסה, כאשר המענק מחולק לחלקים שווים בשנות הפריסה.

המענק מתקבל במלואו בשנת הפרישה בניכוי מס לפי שיעור מס שולי משוקלל בשנות הפריסה.

 

כיצד מחשבים שנות פריסה לפורש ?

חישוב שנות פריסה לשנים קדימה – כל 4 שנות וותק מהוות שנת פריסה אחת.

(בחלוקה לשנות הפריסה יש לעגל למעלה תוצאה מעל חצי)

חישוב שנות פריסה לשנים אחורה – כל שנת וותק מהווה שנת פריסה אחת.

כיצד מחושב שיעור המס בפריסת מענק ?

בפריסת המענק הפורש ממלא נתונים לגבי צפי הכנסותיו בטופס 116ג, שיעור המס המשוקלל מחושב בהתאם לשיעור המס השולי בכל אחת מהשנים לפי הצהרתו של הנישום, ועל מנת להבטיח מיסוי מדויק מס הכנסה מחייב את הפורש בהגשת דוחות שנתיים בכל אחת משנות הפריסה.

במידה והכנסות הנישום בשנים הבאות יהיו נמוכות מההצהרה בטופס 116ג – הנישום יקבל החזר מס.

במידה והכנסות הנישום יהיו גבוהות מההצהרה בטופס 116ג –  הנישום ישלם מס בשובר שישלח אליו.

 

חשוב!

נישום שהוגדר נכה לפי סעיף 9(5) יוכל ליהנות מפטור על מענק הפרישה שנפרס בכל אחת משנות הפריסה, במידה ויוגדר נכה בכל אחת מהשנים.

 

כתבה ליאת ארמי יועצת מס, מתכננת מיסוי פרישה ופנסיה – מייסדת וראש תחום מיסוי OS EXPERTS