פשוט למשוך כספי תגמולים בפטור ממס!

כל כך פשוט למשוך כספי תגמולים בפטור ממס, תצטרכו לעמוד בשני תנאים בלבד!

על תיקון 3 לחוק קופות גמל שמעתם?

 

התנאים המצטברים לקבלת הפטור לפי תיקון 3 הם:

התנאי הראשון – גיל פרישה נכון לשנת המס 2020 הינו 67 לגבר ו- 62 לאישה.

התנאי השני – קבלת פנסיה חודשית ברוטו שלא תפחת מ-4,525 ₪.

 

הפטור מתקבל בפניה למס הכנסה – מחלקת שכירים, פקיד השומה נקבע לפי מקום המגורים.

יש למלא טופס 161ד לקיבוע הזכויות, בטופס זה יקבע הפטור על הפנסיה ופטור לכספי התגמולים, יש לצרף תלוש פנסיה חודשי אחרון, ואישורי יתרות עדכניות ומפורטות מהקופה.

 

מהו המיסוי למי שלא עומד בתנאי הפטור?

המיסוי הינו 35% מס סופי או שיעור המס השולי – לפי הגבוה.

בחיוב במס שולי ניתן ליהנות מנקודות הזיכוי, אך אם החיוב לפי 35% מס סופי לא ניתן להקטין את המס, אלא אם זו ההכנסה היחידה, במקרה זה יהיה ניתן להקטין את המס באמצעות נקודות הזיכוי הבסיסיות בלבד (2.25 לגבר, 2.75 לאישה).

 

הערה חשובה!

מומלץ למלא טופס 161ד לאחר התייעצות עם איש מקצוע, מאחר ומדובר בקיבוע הטבות מס לכל החיים.

לפקידי השומה יש איסור מוחלט לייעץ בנושא זה.

 

ליאת ארמי יועצת מס- מתכננת מיסוי פרישה, מייסדת וראש תחום מיסוי OS EXPERTS