קצבה מזכה

קצבה מזכה היא חלק מקצבת הזקנה ובהתאם לחוק בישראל היא מחויבת במס הכנסה. הקצבה המזכה נובעת מתשלומי המעסיק במסגרת פנסיה תקציבית או על ידי תשלומים באמצעות קופת גמל. התשלום תוכנית חסכון באמצעות קופות גמל מתבצע במסגרת קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
ניתן לקבל פטור ממס על קצבה מזכה, הפטור הוא קבוע ואינו תלוי בגובה הקצבה אותה הזכאים מקבלים. הפטור בשנת 2021 עומד על 4399 ש"ח.
קצבה מוכרת
קצבה מוכרת נובעת מתשלומי פיטורין. תשלומי פיטורין שהופקדו אל קופת גמל, קרן פנסיה או ביטוח מנהלים. קצבה מוכרת היא חלק מקבצת זקנה ובניגוד לקצבה מזכה היא אינה חייבת במס. באמצעות תיקון 190 נוצר יתרון לחסכון בקופות גמל במסלול של קצבה מוכרת. תיקון 190 מאפשר למשוך את הכספים במסגרת הקצבה ללא תשלומי מיסים מיותרים.

תיקון 190

תיקון 190 הוא מסלול חסכון המאפשר לעובדים מעל גיל 60 להנות משורה של הטבות מס לצורך שימוש מקסימאלי בכספי החסכון. בהתאם לתיקון לחוק במסגרת ההפקדות לקצבה מוכרת, ניתן לקבל פטור ממס הכנסה על הכספים שהופקדו. בזמן משיכת הכספים עומדות לפני הזכאים אפשרויות שונות למשיכה, הוני, פדיון חלקי או קצבה.

מומחה לפרישה ייעוץ מקצועי ואישי

יועץ מומחה לפרישה עוזר לפורשים לנהל את כל ענייני הכספים הנדרשים לפני היציאה לגמלאות. אחד הנושאים המרכזיים הוא תשלומי המיסים על המשיכה ועל ההפקדות החודשיות לפנסיה. תכנון נכון של התהליך, מאפשר לפורש לקבל קצבה חודשית מתאימה ולמשוך את הכספים ללא עלויות מיותרות. יועץ מומחה למיסוי ופרישה הוא איש מקצוע המכיר לעומק את כל רזי החוק והוא הוכשר לעבודה על ידי לימודים מעמיקים בתחום.
יועצי פרישה הם סוכני ביטוח, יועצים פנסיונים, יועצי מס ורו"ח עם התמחות נוספת בתכנון פרישה.